top of page

Projectes

Projectes d’enginyeria i arquitectura d’obra civil i edificació: industrials, comercials, docents, sanitaris, aparcaments, ...

 • Instal•lacions: electricitat, aigua, gas, climatització, aire comprimit, energia solar, geotèrmica, ...

 • Legalitzacions i obtenció de llicències d’activitats i obertura per indústries, comerços, escoles, hospitals i residències, ...

 • Tramitació del Registre Sanitari necessari per activitats amb manipulació alimentària

 • Cerca i selecció de locals i edificis per implantacions concretes.

 • Projectes de seguretat contra incendis, plans d’emergència i evacuació.

 • Auditories energètiques.

 • Avaluacions ambientals, estudis d’impacte ambiental, assessorament ambiental, disseny de projectes de gestió de residus.

 • Adaptació i modificació de vehicles. Homologació de maquinària, ...

 • ICT’s: Infraestructura Comú de Telecomunicacions.

 

 •  Certificat d’ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

Obligatori segons real Decret a partir de l’1 de juny de  2013, per els contractes de compraventa, lloguer o transmissió de bens immobles

* Aquesta certificació califica energèticament el habitatge de la lletra A (màxim) a lletra G (mínim) i alhora proposa mesures  de millora per elevar la calificació de l'entitat.

Té una validesa de 10 anys el certificat des de la seva expedició.

 

 • Projectes integrals de PISTES de PÀDEL tan exteriors com Padels Indoor 

 

 

 

 

Detall Projecte
Plànols
Enginyers
bottom of page