top of page
Projecte Tècnic

Telèfon: 93 889 21 35

PROMOCIÓ 

- VISITA PRÈVIA GRATUÏTA EN INICI D'ACTIVITATS A LA COMARCA D'OSONA

QUI SOM?

SERVEIS GLOBALS D’ENGINYERIA,  EL NOSTRE COMPROMÍS

OsonaENGINYERS  neix a Vic mitjançant la unió d’un equip de professionals amb amplis coneixements i experiència en els diferents camps de l’enginyeria amb l’objectiu de desenvolupar solucions adaptades a les necessitats específiques de cada client.

La nostra filosofia és posar les necessitats del client com a nucli del nostre funcionament. Des de la presa de requeriments fins el seguiment del projecte implantat, oferim solucions d’enginyeria i arquitectura integrals i globals, procurant l’alternativa que millor s’adapti en costos i terminis a les necessitats del client.

Tots els projectes els enfoquem des del punt de vista dels Enginyers Industrials. Donem importància al sentit pràctic de les solucions dissenyades i a que aquestes s’implementin amb uns costos reduïts. La nostra polivalència i experiència, ens permet abordar amb garanties, qualsevol mena d’encàrrec, des de projectes d’enginyeria i arquitectura, fins la consultoria i l’interim management, passant per les direccions d’obra i l’assessorament en projectes empresarials.

Els nostres pilars es fonamenten en la capacitat de treballar amb creativitat i inventiva, aplicant els coneixements tecnològics necessaris per tal de dur a terme projectes de qualitat de forma àgil i ràpida.

OsonaENGINYERS  està especialitzat en dur de principi a fi la realització de projectes des del plantejament inicial fins a la certificació final de l’obra. Per a això, realitza gestions i tràmits amb els organismes oficials i les entitats de control autoritzades, efectua assessorament tècnic al client i executa la direcció facultativa i de seguretat a les obres, executa projectes claus en mà dins dels diferents sectors industrials mitjançant la gestió i coordinació durant totes les fases de l’obra, dels mitjans i equips professionals adients, amb terminis curts i costos competitius.

Serveis d'Enginyeria
Legalització d'Activitats
bottom of page