top of page

Teulades verdes

Un terrat verd , teulada verda o coberta enjardinada és el terrat d'un edifici que està parcialment o totalment cobert de vegetació, ja sigui en terra o en un medi de cultiu apropiat. No es refereix a terrats de color verd, com els de teules d'aquest color ni tampoc a terrats amb jardins en testos. Es refereix en canvi a tecnologies usades en els terrats per millorar l'hàbitat o estalviar consum d'energia, és a dir tecnologies que compleixen una funció ecològica.

El terme terrat verd també s'utilitza per a indicar altres tecnologies "verds", com ara panells solars fotovoltaics o nòduls fotovoltaics. Altres noms per als terrats verds són terrats vivents i terrats ecològics.

 

Els terrats verds es poden fer servir per:

  • Conrear fruites, verdures i flors

  • Millorar la climatització de l'edifici

  • Prolongar la vida del terrat

  • Reduir el risc d'inundacions

  • Filtrar contaminants i CO 2 de l'aire

  • Actuar com a barrera acústica, el sòl bloqueja els sons de baixa freqüència i les plantes els d'alta freqüència.

  • Filtrar contaminants i metalls pesants de l'aigua de pluja

  • Protegir la biodiversitat de zones urbanes

 

Un terrat verd és un component clau d'un edifici autònom.

Exemple Teulada Verda
bottom of page