top of page

La professió

 

Per que contractar un enginyer?

Els enginyers tècnics industrials desenvolupen la seva activitat en àmbits molts diversos: llicències d’activitats, instal·lacions elèctriques, homologacions de vehicles, instal·lació d’ascensors, instal·lacions tèrmiques, etc.

També treballen en activitats professionals com ara l'empresa, l'ensenyament o la funció pública. Desenvolupen funcions relacionades amb la gestió de projectes, la gerència, comercials o formatives.

Uns exemples ajudaran a entendre quin paper juga un enginyer tècnic industrial en diversos àmbits.

 

Vull obrir un local

En cas de voler establir un negoci, com ara un restaurant, cal trobar un local adequat i comprovar que sigui apte per dur a terme l’activitat desitjada. En aquest cas un negoci de restauració.

Els possibles usos dels locals comercials els determina cada ajuntament i queden reflectits en un document que s’anomena Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). Així, l’Administració local equilibra la distribució de les activitats comercials i industrials arreu del municipi.

El tipus de negoci també determinarà les necessitats del local: vies d’emergència, sortides de fum, instal·lacions, etc. Per això, cal consultar les necessitats abans d’adquirir un local. 
Un enginyer tècnic industrial assessora el seu client en els aspectes tècnics i en les normatives que ha de complir. En definitiva, dissenyen plegats l’estructura del negoci.

 

Vull aixecar un envà

Els enginyers tècnics industrials estan formats també per dissenyar i construir edificis dins del seu àmbit competencial i poden estar al capdavant d’un projecte d’una obra major i també d’una obra menor, que és aquella que no afecta els elements estructurals de l’edifici com ara les bigues, els pilars o les cobertes.

Entre les obres majors, els treballs més comuns són la construcció d’edificis industrials, edificis d’oficines o comerços i, entre les obres menors, la construcció d’un envà per dividir una nau industrial o reformes que no afecten els elements estructurals.

 

Vull comprar-me un cotxe a l’estranger

Fem un viatge a Alemanya i hi comprem un cotxe de segona mà. Per matricular-lo a Espanya s’ha de demostrar que el vehicle compleix les mesures de seguretat necessàries. Un enginyer tècnic industrial pot examinar aquest cotxe per tal d’emetre un certificat per a la seva homologació.

Després, l’Administració donarà el permís per poder circular amb el nou vehicle. Actualment, els vehicles s’homologuen seguint les directrius marcades per la Unió Europea.

 

Vull climatitzar un espai

Calefacció, aire condicionat, aigua calenta o sistemes de captació d’energia són instal·lacions que milloren la funcionalitat d’un edifici. Per a la posada en marxa d’aquestes instal·lacions, l’Administració exigeix un expedient tècnic que s’anomena projecte administratiu.

Aquest document ha de ser redactat per una persona competent en aquest àmbit com per exemple un enginyer tècnic industrial, que es pot encarregar de tota la instal·lació de qualsevol edifici.

bottom of page