top of page

L'Autoconsum Fotovoltaic

Estalvi Energètic
Esquema Autoconsum sense bateria.JPG
Esquema Autoconsum amb bateria.JPG

L’autoconsum fotovoltaic per definició fa referència a la producció individual d’electricitat per al consum propi mitjançant la instal·lació de panells solars fotovoltaics i en alguna casos bateries de liti que emmagatzemen l’excedent energètic.

Fins ara l’autoconsum era una cosa més viable per a les grans empreses que per als particulars, però a dia d’avui, l’energia fotovoltaica permet una eficiència molt alta en sistemes d’autoconsum per a habitatges i petites indústries, i ja podem assegurar que és l’energia renovable més instal·lada arreu món i la més econòmica.

El cost dels panells d’energia solar fotovoltaica s’ha reduït espectacularment (un 80%) en els últims 5 anys gràcies als avenços i a l’espectacular desenvolupament tecnològic que, unit als alts nivells de radiació del nostre país, permeten que instal·lacions solars fotovoltaiques siguin avui en dia rendibilitzades directament mitjançant estalvis en la factura de subministrament elèctric sense necessitat de cap tipus d'ajuda. Tot hi això cada cop són més els Ajuntaments que se sumen a la iniciativa de reduir l’IBI a la meitat o més en instal·lacions fotovoltaiques construïdes recentment i en les futures instal·lacions almenys durant els pròxims 5 anys. Aquestes últimes també es podran beneficiar d’un descompte de fins el 95% en la taxa del permís d’obres en la majoria dels casos.

Amb la nova normativa, aprovada el 5 d’abril del 2019 tot això va un pas més enllà i regula també l’autoconsum col·lectiu. Aquest concepte d’autoconsum compartit dóna llum verda a tota la societat a poder tenir una instal·lació fotovoltaica al terrat de l’edifici on viu o compartir-lo amb altres comunitats col·locant les plaques en algun espai lliure habilitat a condició que estigui situat a menys de 500 metres de l’habitatge. D’aquesta manera, tots aquells veïns que comparteixin l’energia, podran repartir-se les despeses i beneficis posant-se d’acord entre ells, ja que la normativa de moment no regula els pactes entre consumidors i això aporta molta flexibilitat.

Tant en autoconsum individual com en col·lectiu, la modalitat més sol·licitada és l’autoconsum sense excedents ja que és relativament econòmic d’instal·lar i de legalitzar. L’objectiu d’aquest tipus d’instal·lacions és reduir la factura de la companyia elèctrics consumint la nostra pròpia energia durant les hores de producció.

Per empreses o vivendes amb molta superfície on es decideix muntar una instal·lació fotovoltaica més potent, la millor opció és autoconsum amb excedents no acollits a compensació. Això els permetrà un descompte de la factura elèctrica mensual per tota l’energia que han generat amb la seva pròpia instal·lació i no han consumit durant el mes en curs, com pot ser els caps de setmana quan l’empresa tanca. Val a dir que el preu de compensació del kW generat per autoconsum és inferior al preu del kW comprat a la companyia elèctrica.

A OSONAENGINYERS tenim especialistes en energia solar que s’encarreguen de calcular la rendibilitat de cada proposta d’autoconsum. En alguns casos d’instal·lació sense excedents, per tal de rendibilitzar el màxim possible una instal·lació d’autoconsum basada en energia solar la millor alternativa és comptar amb una bateria. Les bateries de Liti que muntem són un dispositiu d’emmagatzematge energètic que absorbeix el 65-70% de tota l’energia que genera la instal·lació solar fotovoltaica, aprofitant els excedents energètics generats durant tot el dia.

Perquè cal fomentar l'autoconsum elèctric?

La raó més important és prendre mesures urgents davant l'amenaça del canvi climàtic. L'energia elèctrica és una de les principals causes de l'augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i per això,  l’autoconsum fotovoltaic encamina la revolució energètica cap a un model més sostenible i s’ha convertit en una peça clau en la lluita contra el canvi climàtic. A més, s’afavoreix la disminució de la importació de combustibles fòssils, permetent equilibrar la balança comercial i enfortint la independència energètica del nostre país.

Instal·lació Solar Ideal
Instal·lació Solar 1
Instal·lació Solar 2
Instal·lació Solar 3
bottom of page