top of page

Bioconstrucció

La Bioconstrucció és l'art de construir amb harmonia amb el medi que ens envolta.

La bioconstrucció persegueix l’obtenció d’una relació equilibrada entre la natura i l’artifici de construir. Mitjançant el coneixement de les necessitat naturals de l’home, genera hàbitats saludables i dignes, tant per l’home com pel curs de la natura. La bioconstrucció no investiga exclusivament en l’evolució tècnica i el suposat benestar de l’usuari (realitat actual), sinó que analitza tot el procés constructiu des d’un punt de vista holístic, considerant aspectes ecològics, psicològics, socials, materials i energètics.

La bioconstrucció apren dels materials i tècniques constructives tradicionals i innova en qualitat i disseny per construir un futur digne i sostenible. Creiem que les solucions de les noves tecnologies son benvingudes si són útils, saludables i compatibles amb els criteris ecològics i respecte al medi. 

 

Principis bàsics:

  • Materials – S'usen materials naturals que normalment tenim a l'entorn, com la fusta, la palla, argila, calç etc. També aïllants naturals com llana, cuir, estelles de fusta... 

  • Optimització – Es busca un bon aillament tèrmic i també acústic aprofitant les millors propietats de cada material. També és important la distribució de les obertures per donar lluminositat natural als espais. També s'optimitza el disseny de cada espai o edifici per aconseguir una regulació natural de la humitat i temperatura dels ambients interiors, assegurant un òptim benestar evitant l’ús d’aparells de consum en la climatització

  • Qualitat de l’aire – Es molt important la qualitat de l’aire interior, per això es tenen en compte diversos factors com la renovació d’aire fresc, ionització, limitació de l’aparició de gèrmens i bactèries

  • Contaminants – Es important tenir en compte la contaminació electromagnètica, per tant es disenyen les instal·lacions tenint en compte aquests factors.

  • Renovables – minimització en l’ús energètic instal·lant fonts d'energies renovables.

  • Equilibri – equilibri social, psicològic i emocional dels entorns urbans i rurals.

 

Biodinamica
Construcció en fang
Biomaterials
bottom of page